جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی

صفحه اصلی > سوالات متداول 
مطابق مقررات و قوانين جاري، احتساب سوابق خدمتي از نظر بازنشستگي درمورد كارمندان داراي سابقه پيمانكاري و قراردادي شركتي چيست؟
مطابق مقررات و قوانين جاري، احتساب سوابق خدمتي از نظر بازنشستگي درمورد كارمندان داراي سابقه پيمانكاري و قراردادي شركتي چيست؟ تاریخ ثبت : 1392/11/26
طبقه بندي : مقررات اداري ,
عنوان سوال : مطابق مقررات و قوانين جاري، احتساب سوابق خدمتي از نظر بازنشستگي درمورد كارمندان داراي سابقه پيمانكاري و قراردادي شركتي چيست؟
جواب : درخواست احتساب سوابق دوران پيمانكاري كارمندان رسمي با توجه به اينكه اينگونه افراد قبل از تغيير وضعيت استخدامي در شمار نيروهاي شاغل در شركت‌هاي پيمانكاري طرف قرارداد با شركت‌هاي تابعه صنعت نفت بوده‌اند و براساس قانون كار شركت پيمانكاري مربوط كارفرماي آنان تلقي مي‌شود علي‌الاصول سوابق مذكور در شمار سوابق بخش خصوصي تلقي شده و مشمول قانون نقل و انتقال كسور بازنشستگي كارمندان دولت نمي‌گردند. فلذا اين گروه از كارمندان كه پس از استخدام رسمي، داراي سوابق خدمتي پيمانكاري بوده و بيمه و وجوه مكسوره را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نموده باشند، سوابق خدمت دوران پيمانكاري آنان، در شمول سوابق خدمت غير دولتي قراردارد كه برابر قانون، اينگونه سوابق در صورتي قابل احتساب است كه كارمند در زمان بازنشستگي حداقل داراي (20) سال سابقه خدمت معتبر از لحاظ بازنشستگي باشد و بر همين اساس ميزان كسور بازنشستگي متعلقه طبق ضوابط مورد عمل شركت ملي نفت ايران، بر مبناي آخرين حقوق مشمول كسور بازنشستگي قبل از بازنشستگي، از كارافتادگي تعيين و محاسبه خواهد شد. درخواست احتساب سوابق خدمت غير رسمي شركتي (پيماني و يا قراردادي جذب شده از طريق آزمون) كارمندان رسمي - سوابق كارمندان قراردادي : كسوربازنشستگي كارمندان قراردادي كه طبق دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به استخدام درآمده و با آنان قرارداد منعقد مي¬شود به شرح ضوابط و مقررات كسر و در صندوق بازنشستگي شركت نگهداري مي‌گردد. - سوابق كارمندان پيماني : كسور بازنشستگي كارمندان مذكور از تاريخ استخدام پيماني كسر و با سهم كارفرما به حساب صندوق‌ها منظور مي‌شود. براي سابقه خدمت استخدام قراردادي و پيماني در شركت كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما به صندوق پرداخت شده و پس از تبديل وضعيت كارمند به رسمي از سوي امور بازنشستگي قابل احتساب بوده و نيازي به درخواست كارمند نمي‌باشد .
تعداد نمایش : 1834 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت ملي صنایع پتروشیمی می باشد
Copyright © 1997-2019 National Petrochemical Company - All rights reserved